Blogg

RSS

Hur ska man deklarera under företagsrekonstruktion?

27 Apr 2022

Regler för deklaration vid en företagsrekonstruktion Skatteverket kräver att alla skatter och avgifter ska betalas och redovisas in i vanlig ordning som innan en företagsrekonstruktion. Men om företaget inte kan betala sina skatter, kommer inte Skatteverket låta skatterna förfalla till Kronofogden utan kan istället bevilja ett anstånd på skattebetalningen. Skulle företaget, som befinner sig under [...]


Önskvärt med särskilda domstolar för företagsrekonstruktioner

8 Feb 2022

Borde det finnas fler kompetenta domstolar som har hand om företagsrekonstruktioner? Vissa jurister tycker det. Varför? "Domstolarna borde kunna upptäcka vilka företag som är lönsamma och bör genomgå en företagsrekonstruktion och det skulle de om de kunde göra bättre analyser om företagens förutsättningar för en lyckad rekonstruktion." För en bättre samhällsekonomi borde fler och framför [...]


Effektiv verksamhetsmodell för småföretag

19 Jan 2022

Ibland tänker man att struktur och system mest är något för stora företag men då har man missat en viktig grundtanke. Här är en effektiv verksamhetsmodell för småföretag. Vad är en verksamhetsmodell? En första fråga är givetvis vad en verksamhetsmodell är för något. Det är ett övergripande ord för arbetssätt och strukturer inom företag. Ett [...]


Så ändrar du namn eller verksamhet i ett aktiebolag

30 Nov 2021

Om du vill ändra namn eller verksamhet i ett aktiebolag så är det lätt att göra de ändringarna på verksamt.se. Du måste bara logga in och betala de avgifter som krävs. Avgiften för att ändra företagsnamn är 1300 kronor och avgiften för att ändra verksamhet är 800 kronor. Ändringarna måste föregås av en bolagsstämma där [...]


Svårt för många företag när den uppskjutna skatten ska betalas

15 Sep 2021

Många företag får problem när det är dags att betala uppskjuten skatt. Detta gäller inte minst nu i coronatider, när ännu fler företag har fått möjligheten att skjuta upp skatten. För att hjälpa svenska företagare så svarar vi här på några vanliga frågor om uppskjuten skatt. Vad är skillnaden mellan aktuell och uppskjuten skatt? Skattekostnaden [...]


Blir företaget av med skulder i en företagsrekonstruktion?

11 May 2021

Vad händer med företagets skulder vid en företagsrekonstruktion? Vad händer med de skulder som företaget har gentemot skuldenärerna (gäldenärerna)? När ett företag blir beviljat en företagsrekonstruktion ska de som vill ha betalt av företaget i fråga, inte kräva betalning så länge som företagsrekonstruktionen pågår, utan får vänta tills företagsrekonstruktionen är över. "Företaget som blir beviljat [...]


Vad gör personalen under en företagsrekonstruktion?

16 Feb 2021

Många som är arbetstagare under en företagsrekonstruktion undrar vad som händer med dem. Får de lön? Vilka rättigheter har de? Och vad händer med dem efter en sådan rekonstruktion?   "Faktum är att löntagare har vissa rättigheter – både vid en konkurs och företagsrekonstruktion. Bland de viktigaste rättigheterna räknas den statliga lönegaranti som innebär att [...]


Betala skatter under en företagsrekonstruktion?

24 Nov 2020

Ett företag som har beviljats företagsrekonstruktion ska redovisa och betala sina skatter på samma sätt som innan en företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion påvekar alltså inte företagets skyldigheter att redovisa och betala sina skatter och avgifter till Skatteverket. På precis samma sätt som innan en företagsrekonstruktion ska skatterna både redovisas och betalas in, även efter en inledd företagsrekonstruktion." [...]


Kan företag behålla namnet efter en konkurs?

9 Jul 2020

Det finns många saker att tänka på när ett bolag hamnar på obestånd. Här svarar vi på frågan, kan företag behålla namnet efter konkurs? Vad innebär en konkurs? En konkurs innebär att verksamheten genom tvång och beslut i tingsrätten har försatts på obestånd. Ägarna av bolaget fråntas rådigheten, alltså rätten att råda och bestämma, över [...]


Konjunkturkänsliga branscher

14 Jun 2020

Som investerare känner man ofta till att en del bolag går bättre i högkonjunktur än vad andra gör. Här ska vi gå igenom det motsatta, vilka bolag som finns inom konjunkturkänsliga branscher. Vad som kännetecknar en högkonjunktur De senaste 10 åren har Sverige varit inne i en högkonjunktur, något som eventuellt är på väg att [...]


Så påverkar globala kriser marknaden

14 Apr 2020

Utbud och efterfrågan varierar hela tiden för företagen men kriser gör att alla påverkas ordentligt. Men vad händer egentligen? Så påverkar globala kriser marknaden. Gemensamt för globala kriser Kriser har några gemensamma faktorer som de flesta känner igen när man räknar upp dem. Här är ett axplock av dem: Krisen sker snabbt och oförberett Konsekvensen [...]


Vad händer med aktiekapitalet vid en likvidation?

14 Apr 2020

Om du ska lägga ner ditt företag är likvidation en möjlig väg. Det som många då frågar sig är, vad händer med aktiekapitalet vid en likvidation? Likvidation är inte konkurs Något som många blandar samman är likvidation och konkurs. En konkurs innebär att bolagets skulder är större än tillgångarna i bolaget och att man därmed [...]


Vad kostar en företagsrekonstruktion?

5 Feb 2020

Kostnaderna som ett företag får betala som genomgår en företagsrekonstruktion varierar en hel del. Priset är ju beroende av hur komplicerad situationen är för företaget i fråga och hur lång tid det tar för företagsrekonstruktören att komma fram till ett beslut. Förutom kostnaderna under själva företagsrekonstruktionen ska ju även företagsrekonstruktören få betalt. Många av dem [...]


Vad händer anställd i en företagsrekonstruktion?

5 Jan 2020

När ett företag inleder en företagsrekonstruktion (förutsatt att den har blivit beviljad det i tingsrätten) tar en företagsrekonstruktör över driften och ledningen av företaget. Det är oftast en erfaren jurist som har gjort detta många gånger. När företaget är på konkursens brant, men ändå besitter de förutsättningar som krävs för att en företagsrekonstruktion ska kunna [...]


Vad är företagsrekonstruktionens ackord?

5 Dec 2019

Ibland hör man ordet ackord när man hör talas om företagsrekonstruktioner. Men vad menas med ordet ackord? I detta sammanhang används ordet ackord om en ekonomisk uppgörelse mellan olika parter. I en företagsrekonstruktion arbetar en rekonstruktör för att företaget (som har fått beviljat en företagsrekonstruktion) ska komma överens med dem som inte har fått betalt – [...]


När upphör företagsrekonstruktioner?

5 Nov 2019

"Enkelt uttryckt pågår en företagsrekonstruktion tills syftet med företagsrekonstruktionen har nåtts, det vill säga, företaget har kommit på fötter igen och verksamheten har kommit igång eller om gäldenär, borgenär eller företagsrekonstruktör begär företaget i konkurs." Men det finns en tidsbegränsning för hur länge en företagsrekonstruktion kan pågå. Vanligtvis tänker man sig att den ska pågå [...]


Vad gör Kronofogden vid företagsrekonstruktion?

5 Aug 2019

Om ett företag har ansökt om och beviljats en företagsrekonstruktion av en tingsrätt, innebär det att företagets borgenärer inte får driva in sina skulder hos företaget. "Man får inte göra någon utmätning så länge som det förekommer en rekonstruktion av företaget. De enda undantaget gäller till exempel en fordran avser ett underhållsbidrag eller om borgenären [...]


Hur vanligt är det med företagsrekonstruktioner?

30 Jun 2019

Lagen om företagsrekonstruktioner infördes den 1 september 1996, och har alltså tillämpats sedan dess. Antalet företagsrekonstruktioner som sker varje år, brukar variera mellan allt från 177 (2008) till 194 (2014) och har legat som högst på 250 stycken per år. Ser man till antalet konkurser sker det mellan 5.500 (2008) till 7.158 (2014). Av dem [...]


Så lyder lagen om företagsrekonstruktion

30 Apr 2019

Det här med företagsrekonstruktioner kan lätt bli luddigt. Det är en stor process att gå in i en sådan. Mycket står på spel. Som företag, är det ofta en sista utväg innan den stora konkursen hägrar, och för de flesta som en gång har startat företaget, innebär det att se sitt livs projekt gå i [...]