Företagsrekonstruktion

Specialister på affärsjuridik | +46 8 796 77 00

Blogg

Vad gör Kronofogden vid företagsrekonstruktion?

5 aug 2019

Om ett företag har ansökt om och beviljats en företagsrekonstruktion av en tingsrätt, innebär det att företagets borgenärer inte får driva in sina skulder hos företaget. "Man får inte göra någon utmätning så länge som det förekommer en rekonstruktion av företaget. De enda undantaget gäller till exempel en fordran avser ett underhållsbidrag eller om borgenären [...]


Hur vanligt är det med företagsrekonstruktioner?

30 jun 2019

Lagen om företagsrekonstruktioner infördes den 1 september 1996, och har alltså tillämpats sedan dess. Antalet företagsrekonstruktioner som sker varje år, brukar variera mellan allt från 177 (2008) till 194 (2014) och har legat som högst på 250 stycken per år. Ser man till antalet konkurser sker det mellan 5.500 (2008) till 7.158 (2014). Av dem [...]


Vad händer med skatten under en företagsrekonstruktion?

30 maj 2019

Under den tid som ett företag genomgår en företagsrekonstruktion kan det mycket väl hända att företaget även har svårt att betala de skatter som man är skyldig Skatteverket. Är man på väg i konkurs, kan det hända att man för tillfället saknar ekonomiska resurser att alls betala något alls – till och med ens skatter, [...]


Så lyder lagen om företagsrekonstruktion

30 apr 2019

Det här med företagsrekonstruktioner kan lätt bli luddigt. Det är en stor process att gå in i en sådan. Mycket står på spel. Som företag, är det ofta en sista utväg innan den stora konkursen hägrar, och för de flesta som en gång har startat företaget, innebär det att se sitt livs projekt gå i [...]


Blir företaget av med skulder i en företagsrekonstruktion?

31 mar 2019

Vad händer med de skulder som företaget har gentemot skuldenärerna (gäldenärerna)? När ett företag blir beviljat en företagsrekonstruktion ska de som vill ha betalt av företaget i fråga, inte kräva betalning så länge som företagsrekonstruktionen pågår, utan får vänta tills företagsrekonstruktionen är över. "Företaget som blir beviljat rekonstruktion skjuter bara fram betalningen av sina skulder. [...]


Önskvärt med särskilda domstolar för företagsrekonstruktioner

28 feb 2019

Borde det finnas fler kompetenta domstolar som har hand om företagsrekonstruktioner? Vissa jurister tycker det. Varför? "Domstolarna borde kunna upptäcka vilka företag som är lönsamma och bör genomgå en företagsrekonstruktion och det skulle de om de kunde göra bättre analyser om företagens förutsättningar för en lyckad rekonstruktion." För en bättre samhällsekonomi borde fler och framför [...]


Vad gör personalen under en företagsrekonstruktion?

30 jan 2019

Många som är arbetstagare under en företagsrekonstruktion undrar vad som händer med dem. Får de lön? Vilka rättigheter har de? Och vad händer med dem efter en sådan rekonstruktion?   "Faktum är att löntagare har vissa rättigheter – både vid en konkurs och företagsrekonstruktion. Bland de viktigaste rättigheterna räknas den statliga lönegaranti som innebär att [...]