Vi hjälper företag
till en ny framtid

Vi hjälper företag
till en ny framtid

Företagsrekonstruktion –  låt företaget leva vidare trots problemen

Ett krisdrabbat företag som har svårt att betala sina skulder behöver inte gå i konkurs. Ett alternativ är en företagsrekonstruktion. Genom att ansöka om företagsrekonstruktion i domstol kan företaget undvika såväl konkurs som utmätning – och leva vidare! Till fördel för både företag och borgenärer.

Vi har stora kunskaper och mångårig erfarenhet av affärsjuridik, där företagsrekonstruktion är ett av våra specialområden. Vi behärskar området och har hjälpt många företagare genom den svåra process som en företagsrekonstruktion innebär. Vi kan hjälpa dig att ge ditt företag en ny framtid även om problemen just nu känns oöverstigliga.

Kontakta oss via vårt kontaktformulär om du behöver professionell hjälp med en företagskonstruktion!

Vi har ett team av skickliga och erfarna jurister med breda kunskaper, stort engagemang och ett starkt fokus på att leda våra klienter rätt inom juridiken. Vi tar uppdrag inom en rad juridiska områden, som du kan läsa mer om här. Flexibilitet och kundkontakt är ledord för oss, därför är vi alltid bara ett telefonsamtal eller mejl bort.

omstart

Erfarna specialister på företagsrekonstruktion

En företagsrekonstruktion är som nämnt ovan ett alternativ till konkurs för företag som har stora betalningssvårigheter och ekonomiska problem men som ändå har en möjlighet att överleva på längre sikt.

Ingen utmätning medan tillåten under rekonstruktionen

Såväl det krisande företaget (gäldenären) som borgenären kan lämna in en ansökan om rekonstruktion till en domstol. Beviljas rekonstruktionen så utses en rekonstruktör. I en företagsrekonstruktion ingår ofta ett offentligt ackord, vilket innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

Medan en rekonstruktion pågår så får det inte pågå någon utmätning. Det finns dock vissa undantag från denna regel.

Oväntade kostnader kan leda till betalningssvårigheter

Det är inte bara dåligt skötta och mindre trovärdiga företag som drabbas av ekonomiska problem. Även välskötta företag med starka produkter och varumärken kan få betalningsproblem om det vill sig illa. Dessa problem kan ha många olika orsaker: intäkterna kan ha minskat och företaget har inte lyckats anpassa sig till det nya läget tillräckligt snabbt. Det kan också bero på en större kundförlust, en oväntad kostnad eller att företaget är bundet till ett alltför långt och dyrt avtal.

En företagsrekonstruktion är ofta ett effektivt sätt att rädda ett företag som i grunden är lönsamt. En avgörande faktor för om en företagsrekonstruktion ska lyckas är tiden. Ju tidigare ett förfarande startas, desto större är chansen att rekonstruktionen lyckas. Ta kontakt med oss så fort du kommer fram till att en företagsrekonstruktion är nödvändig. Ju tidigare vi får chansen att hjälpa dig med råd och praktiska åtgärder desto bättre.

Vi biträder små och stora företag

Vi har ett flertal medarbetare som är specialiserade på rekonstruktion och vi biträder både stora och små företag som har betalningsproblem. Om en rekonstruktion genomförs på ett korrekt sätt så kan det medföra fördelar för flera parter: ägare, anställda och fordringsägare. Våra kompetenta och erfarna jurister har den spetskompetens som behövs för att genomföra en företagsrekonstruktion med gott resultat. 

Vid den första kontakten måste företagsledningen tillsammans med rekonstruktören reda ut om det är möjligt med en företagsrekonstruktion. En viktig förutsättning för detta är att företaget bedöms kunna göra en vinst inom en inte allt för avlägsen framtid. Dessutom är det viktigt att det går att genomföra ett ackord med bolagets fordringsägare. Detta innebär fordringsägarna går med på att skriva ner fordringarna med en viss procentsats. När man har gjort en noggrann analys av verksamhetens nuvarande läge och framtidsutsikter så upprättar man en ansökan om företagsrekonstruktion som sedan skickas in till tingsrätten i aktuell kommun.

Tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion

Därefter beslutar tingsrätten om företagsrekonstruktion. Detta beslut är viktigt för företaget eftersom det innebär att företaget får konkursskydd, skydd mot andra exekutiva åtgärder samt skydd mot uppsägning av gamla avtal.

Viktigt att påpeka är även att den statliga lönegarantin träder in efter beslut om företagsrekonstruktion. Detta betyder att länsstyrelsen betalar lön till företagets anställda under en period.

En rekonstruktion syftar till att skapa ett andrum där företaget ska kunna komma till rätta med sina problem i lugn och ro, en väg ur krisen som inte är lika dramatisk och slutgiltig som en konkurs.

Låt oss ge ditt företag en ny framtid med hjälp av en företagsrekonstruktion. Kontakta oss så kan vi boka ett första möte där vi sonderar läget.

Artiklar om företagsrekonstruktion

I vår artikelsektion hittar du fördjupande information om företagsrekonstruktion. Hela artikelarkivet hittar du här

RSS

Hur ska man deklarera under företagsrekonstruktion?

27 Apr 2022

Regler för deklaration vid en företagsrekonstruktion Skatteverket kräver att alla skatter och avgifter ska betalas och redovisas in i vanlig ordning som innan en företagsrekonstruktion. Men om företaget inte kan betala sina skatter, kommer inte Skatteverket låta skatterna förfalla till Kronofogden utan kan istället bevilja ett anstånd på skattebetalningen. Skulle företaget, som befinner sig under [...]


Önskvärt med särskilda domstolar för företagsrekonstruktioner

8 Feb 2022

Borde det finnas fler kompetenta domstolar som har hand om företagsrekonstruktioner? Vissa jurister tycker det. Varför? "Domstolarna borde kunna upptäcka vilka företag som är lönsamma och bör genomgå en företagsrekonstruktion och det skulle de om de kunde göra bättre analyser om företagens förutsättningar för en lyckad rekonstruktion." För en bättre samhällsekonomi borde fler och framför [...]


Effektiv verksamhetsmodell för småföretag

19 Jan 2022

Ibland tänker man att struktur och system mest är något för stora företag men då har man missat en viktig grundtanke. Här är en effektiv verksamhetsmodell för småföretag. Vad är en verksamhetsmodell? En första fråga är givetvis vad en verksamhetsmodell är för något. Det är ett övergripande ord för arbetssätt och strukturer inom företag. Ett [...]


Så ändrar du namn eller verksamhet i ett aktiebolag

30 Nov 2021

Om du vill ändra namn eller verksamhet i ett aktiebolag så är det lätt att göra de ändringarna på verksamt.se. Du måste bara logga in och betala de avgifter som krävs. Avgiften för att ändra företagsnamn är 1300 kronor och avgiften för att ändra verksamhet är 800 kronor. Ändringarna måste föregås av en bolagsstämma där [...]


Svårt för många företag när den uppskjutna skatten ska betalas

15 Sep 2021

Många företag får problem när det är dags att betala uppskjuten skatt. Detta gäller inte minst nu i coronatider, när ännu fler företag har fått möjligheten att skjuta upp skatten. För att hjälpa svenska företagare så svarar vi här på några vanliga frågor om uppskjuten skatt. Vad är skillnaden mellan aktuell och uppskjuten skatt? Skattekostnaden [...]


Blir företaget av med skulder i en företagsrekonstruktion?

11 May 2021

Vad händer med företagets skulder vid en företagsrekonstruktion? Vad händer med de skulder som företaget har gentemot skuldenärerna (gäldenärerna)? När ett företag blir beviljat en företagsrekonstruktion ska de som vill ha betalt av företaget i fråga, inte kräva betalning så länge som företagsrekonstruktionen pågår, utan får vänta tills företagsrekonstruktionen är över. "Företaget som blir beviljat [...]


Vad gör personalen under en företagsrekonstruktion?

16 Feb 2021

Många som är arbetstagare under en företagsrekonstruktion undrar vad som händer med dem. Får de lön? Vilka rättigheter har de? Och vad händer med dem efter en sådan rekonstruktion?   "Faktum är att löntagare har vissa rättigheter – både vid en konkurs och företagsrekonstruktion. Bland de viktigaste rättigheterna räknas den statliga lönegaranti som innebär att [...]


Specialister på företagsrekonstruktion