Företagsrekonstruktion

Specialister på affärsjuridik | +46 8 796 77 00

Vi hjälper företag
till en ny framtid

Företagsrekonstruktion –  låt företaget leva vidare trots problemen

Ett krisdrabbat företag som har svårt att betala sina skulder behöver inte gå i konkurs. Ett alternativ är en företagsrekonstruktion. Genom att ansöka om företagsrekonstruktion i domstol kan företaget undvika såväl konkurs som utmätning – och leva vidare! Till fördel för både företag och borgenärer.

Välkommen till 7WISE – en advokatbyrå med stora kunskaper och mångårig erfarenhet av affärsjuridik, där företagsrekonstruktion är ett av våra specialområden. Vi behärskar området och har hjälpt många företagare genom den svåra process som en företagsrekonstruktion innebär. Vi kan hjälpa dig att ge ditt företag en ny framtid även om problemen just nu känns oöverstigliga.

Vi har ett team av skickliga och erfarna jurister med breda kunskaper, stort engagemang och ett starkt fokus på att leda våra klienter rätt inom juridiken. Vi tar uppdrag inom en rad juridiska områden, som du kan läsa mer om här. Flexibilitet och kundkontakt är ledord för oss, därför är vi alltid bara ett telefonsamtal eller mejl bort.

omstart

Erfarna specialister på företagsrekonstruktion

Flera av våra advokater förordnas regelbundet av domstolar till konkursförvaltare och vi åtar oss ofta uppdrag som inom företagsrekonstruktion och likvidation. Vi kan även lämna löpande juridisk rådgivning om rekonstruktion och andra obeståndsrättsliga frågor.

En företagsrekonstruktion är som nämnt ovan ett alternativ till konkurs för företag som har stora betalningssvårigheter och ekonomiska problem men som ändå har en möjlighet att överleva på längre sikt.

Ingen utmätning medan tillåten under rekonstruktionen

Såväl det krisande företaget (gäldenären) som borgenären kan lämna in en ansökan om rekonstruktion till en domstol. Beviljas rekonstruktionen så utses en rekonstruktör. I en företagsrekonstruktion ingår ofta ett offentligt ackord, vilket innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

Medan en rekonstruktion pågår så får det inte pågå någon utmätning. Det finns dock vissa undantag från denna regel.

Oväntade kostnader kan leda till betalningssvårigheter

Det är inte bara dåligt skötta och mindre trovärdiga företag som drabbas av ekonomiska problem. Även välskötta företag med starka produkter och varumärken kan få betalningsproblem om det vill sig illa. Dessa problem kan ha många olika orsaker: intäkterna kan ha minskat och företaget har inte lyckats anpassa sig till det nya läget tillräckligt snabbt. Det kan också bero på en större kundförlust, en oväntad kostnad eller att företaget är bundet till ett alltför långt och dyrt avtal.

En företagsrekonstruktion är ofta ett effektivt sätt att rädda ett företag som i grunden är lönsamt. En avgörande faktor för om en företagsrekonstruktion ska lyckas är tiden. Ju tidigare ett förfarande startas, desto större är chansen att rekonstruktionen lyckas. Ta kontakt med oss så fort du kommer fram till att en företagsrekonstruktion är nödvändig. Ju tidigare vi får chansen att hjälpa dig med råd och praktiska åtgärder desto bättre.

Vi biträder små och stora företag

Vi har ett flertal advokater som är specialiserade på rekonstruktion och vi biträder både stora och små företag som har betalningsproblem. Om en rekonstruktion genomförs på ett korrekt sätt så kan det medföra fördelar för flera parter: ägare, anställda och fordringsägare. Våra kompetenta och erfarna advokater har den spetskompetens som behövs för att genomföra en företagsrekonstruktion med gott resultat. 

Vid den första kontakten måste företagsledningen tillsammans med rekonstruktören reda ut om det är möjligt med en företagsrekonstruktion. En viktig förutsättning för detta är att företaget bedöms kunna göra en vinst inom en inte allt för avlägsen framtid. Dessutom är det viktigt att det går att genomföra ett ackord med bolagets fordringsägare. Detta innebär fordringsägarna går med på att skriva ner fordringarna med en viss procentsats. När man har gjort en noggrann analys av verksamhetens nuvarande läge och framtidsutsikter så upprättar man en ansökan om företagsrekonstruktion som sedan skickas in till tingsrätten i aktuell kommun.

Tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion

Därefter beslutar tingsrätten om företagsrekonstruktion. Detta beslut är viktigt för företaget eftersom det innebär att företaget får konkursskydd, skydd mot andra exekutiva åtgärder samt skydd mot uppsägning av gamla avtal.

Viktigt att påpeka är även att den statliga lönegarantin träder in efter beslut om företagsrekonstruktion. Detta betyder att länsstyrelsen betalar lön till företagets anställda under en period.

En rekonstruktion syftar till att skapa ett andrum där företaget ska kunna komma till rätta med sina problem i lugn och ro, en väg ur krisen som inte är lika dramatisk och slutgiltig som en konkurs.

Låt oss ge ditt företag en ny framtid med hjälp av en företagsrekonstruktion. Kontakta oss så kan vi boka ett första möte där vi sonderar läget.

Artiklar om företagsrekonstruktion

I vår artikelsektion hittar du fördjupande information om företagsrekonstruktion. Hela artikelarkivet hittar du här

Hur deklarera under företagsrekonstruktion?

5 okt 2019

"Skatteverket kräver att alla skatter och avgifter ska betalas och redovisas in i vanlig ordning som innan en företagsrekonstruktion. Men om företaget inte kan betala sina skatter, kommer inte Skatteverket låta skatterna förfalla till Kronofogden utan kan istället bevilja ett anstånd på skattebetalningen." Skulle företaget, som befinner sig under en företagsrekonstruktion, ha en större skatteskuld [...]


Betala skatter under en företagsrekonstruktion?

5 sep 2019

"Ett företag som har beviljats företagsrekonstruktion ska redovisa och betala sina skatter på samma sätt som innan en företagsrekonstruktion. En företagsrekonstruktion påvekar alltså inte företagets skyldigheter att redovisa och betala sina skatter och avgifter till Skatteverket. På precis samma sätt som innan en företagsrekonstruktion ska skatterna både redovisas och betalas in, även efter en inledd företagsrekonstruktion." [...]


Vad gör Kronofogden vid företagsrekonstruktion?

5 aug 2019

Om ett företag har ansökt om och beviljats en företagsrekonstruktion av en tingsrätt, innebär det att företagets borgenärer inte får driva in sina skulder hos företaget. "Man får inte göra någon utmätning så länge som det förekommer en rekonstruktion av företaget. De enda undantaget gäller till exempel en fordran avser ett underhållsbidrag eller om borgenären [...]


Hur vanligt är det med företagsrekonstruktioner?

30 jun 2019

Lagen om företagsrekonstruktioner infördes den 1 september 1996, och har alltså tillämpats sedan dess. Antalet företagsrekonstruktioner som sker varje år, brukar variera mellan allt från 177 (2008) till 194 (2014) och har legat som högst på 250 stycken per år. Ser man till antalet konkurser sker det mellan 5.500 (2008) till 7.158 (2014). Av dem [...]


Så lyder lagen om företagsrekonstruktion

30 apr 2019

Det här med företagsrekonstruktioner kan lätt bli luddigt. Det är en stor process att gå in i en sådan. Mycket står på spel. Som företag, är det ofta en sista utväg innan den stora konkursen hägrar, och för de flesta som en gång har startat företaget, innebär det att se sitt livs projekt gå i [...]


Specialister på företagsrekonstruktion