Företagsrekonstruktion

Specialister på affärsjuridik | 08-796 77 00

Vi hjälper företag
till en ny framtid

Företagsrekonstruktion –  låt företaget leva vidare trots problemen

Ett krisdrabbat företag som har svårt att betala sina skulder behöver inte gå i konkurs. Ett alternativ är en företagsrekonstruktion. Genom att ansöka om företagsrekonstruktion i domstol kan företaget undvika såväl konkurs som utmätning – och leva vidare! Till fördel för både företag och borgenärer.

Välkommen till 7WISE – en advokatbyrå med stora kunskaper och mångårig erfarenhet av affärsjuridik, där företagsrekonstruktion är ett av våra specialområden. Vi behärskar området och har hjälpt många företagare genom den svåra process som en företagsrekonstruktion innebär. Vi kan hjälpa dig att ge ditt företag en ny framtid även om problemen just nu känns oöverstigliga.

Vi har ett team av skickliga och erfarna jurister med breda kunskaper, stort engagemang och ett starkt fokus på att leda våra klienter rätt inom juridiken. Vi tar uppdrag inom en rad juridiska områden, som du kan läsa mer om här. Flexibilitet och kundkontakt är ledord för oss, därför är vi alltid bara ett telefonsamtal eller mejl bort.

omstart

Erfarna specialister på företagsrekonstruktion

Flera av våra advokater förordnas regelbundet av domstolar till konkursförvaltare och vi åtar oss ofta uppdrag som inom företagsrekonstruktion och likvidation. Vi kan även lämna löpande juridisk rådgivning om rekonstruktion och andra obeståndsrättsliga frågor.

En företagsrekonstruktion är som nämnt ovan ett alternativ till konkurs för företag som har stora betalningssvårigheter och ekonomiska problem men som ändå har en möjlighet att överleva på längre sikt.

Ingen utmätning medan tillåten under rekonstruktionen

Såväl det krisande företaget (gäldenären) som borgenären kan lämna in en ansökan om rekonstruktion till en domstol. Beviljas rekonstruktionen så utses en rekonstruktör. I en företagsrekonstruktion ingår ofta ett offentligt ackord, vilket innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

Medan en rekonstruktion pågår så får det inte pågå någon utmätning. Det finns dock vissa undantag från denna regel.

Oväntade kostnader kan leda till betalningssvårigheter

Det är inte bara dåligt skötta och mindre trovärdiga företag som drabbas av ekonomiska problem. Även välskötta företag med starka produkter och varumärken kan få betalningsproblem om det vill sig illa. Dessa problem kan ha många olika orsaker: intäkterna kan ha minskat och företaget har inte lyckats anpassa sig till det nya läget tillräckligt snabbt. Det kan också bero på en större kundförlust, en oväntad kostnad eller att företaget är bundet till ett alltför långt och dyrt avtal.

En företagsrekonstruktion är ofta ett effektivt sätt att rädda ett företag som i grunden är lönsamt. En avgörande faktor för om en företagsrekonstruktion ska lyckas är tiden. Ju tidigare ett förfarande startas, desto större är chansen att rekonstruktionen lyckas. Ta kontakt med oss så fort du kommer fram till att en företagsrekonstruktion är nödvändig. Ju tidigare vi får chansen att hjälpa dig med råd och praktiska åtgärder desto bättre.

Vi biträder små och stora företag

Vi har ett flertal advokater som är specialiserade på rekonstruktion och vi biträder både stora och små företag som har betalningsproblem. Om en rekonstruktion genomförs på ett korrekt sätt så kan det medföra fördelar för flera parter: ägare, anställda och fordringsägare. Våra kompetenta och erfarna advokater har den spetskompetens som behövs för att genomföra en företagsrekonstruktion med gott resultat. 

Vid den första kontakten måste företagsledningen tillsammans med rekonstruktören reda ut om det är möjligt med en företagsrekonstruktion. En viktig förutsättning för detta är att företaget bedöms kunna göra en vinst inom en inte allt för avlägsen framtid. Dessutom är det viktigt att det går att genomföra ett ackord med bolagets fordringsägare. Detta innebär fordringsägarna går med på att skriva ner fordringarna med en viss procentsats. När man har gjort en noggrann analys av verksamhetens nuvarande läge och framtidsutsikter så upprättar man en ansökan om företagsrekonstruktion som sedan skickas in till tingsrätten i aktuell kommun.

Tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion

Därefter beslutar tingsrätten om företagsrekonstruktion. Detta beslut är viktigt för företaget eftersom det innebär att företaget får konkursskydd, skydd mot andra exekutiva åtgärder samt skydd mot uppsägning av gamla avtal.

Viktigt att påpeka är även att den statliga lönegarantin träder in efter beslut om företagsrekonstruktion. Detta betyder att länsstyrelsen betalar lön till företagets anställda under en period.

En rekonstruktion syftar till att skapa ett andrum där företaget ska kunna komma till rätta med sina problem i lugn och ro, en väg ur krisen som inte är lika dramatisk och slutgiltig som en konkurs.

Låt oss ge ditt företag en ny framtid med hjälp av en företagsrekonstruktion. Kontakta oss så kan vi boka ett första möte där vi sonderar läget.

Artiklar om företagsrekonstruktion

I vår artikelsektion hittar du fördjupande information om företagsrekonstruktion. Hela artikelarkivet hittar du här

Effektiv verksamhetsmodell för småföretag

4 mar 2020

Ibland tänker man att struktur och system mest är något för stora företag men då har man missat en viktig grundtanke. Här är en effektiv verksamhetsmodell för småföretag. Vad är en verksamhetsmodell? En första fråga är givetvis vad en verksamhetsmodell är för något. Det är ett övergripande ord för arbetssätt och strukturer inom företag. Ett [...]


Vad kostar en företagsrekonstruktion?

5 feb 2020

Kostnaderna som ett företag får betala som genomgår en företagsrekonstruktion varierar en hel del. Priset är ju beroende av hur komplicerad situationen är för företaget i fråga och hur lång tid det tar för företagsrekonstruktören att komma fram till ett beslut. Förutom kostnaderna under själva företagsrekonstruktionen ska ju även företagsrekonstruktören få betalt. Många av dem [...]


Vad händer anställd i en företagsrekonstruktion?

5 jan 2020

När ett företag inleder en företagsrekonstruktion (förutsatt att den har blivit beviljad det i tingsrätten) tar en företagsrekonstruktör över driften och ledningen av företaget. Det är oftast en erfaren jurist som har gjort detta många gånger. När företaget är på konkursens brant, men ändå besitter de förutsättningar som krävs för att en företagsrekonstruktion ska kunna [...]


Vad är företagsrekonstruktionens ackord?

5 dec 2019

Ibland hör man ordet ackord när man hör talas om företagsrekonstruktioner. Men vad menas med ordet ackord? I detta sammanhang används ordet ackord om en ekonomisk uppgörelse mellan olika parter. I en företagsrekonstruktion arbetar en rekonstruktör för att företaget (som har fått beviljat en företagsrekonstruktion) ska komma överens med dem som inte har fått betalt – [...]


När upphör företagsrekonstruktioner?

5 nov 2019

"Enkelt uttryckt pågår en företagsrekonstruktion tills syftet med företagsrekonstruktionen har nåtts, det vill säga, företaget har kommit på fötter igen och verksamheten har kommit igång eller om gäldenär, borgenär eller företagsrekonstruktör begär företaget i konkurs." Men det finns en tidsbegränsning för hur länge en företagsrekonstruktion kan pågå. Vanligtvis tänker man sig att den ska pågå [...]


Specialister på företagsrekonstruktion