Effektiv verksamhetsmodell för småföretag

Ibland tänker man att struktur och system mest är något för stora företag men då har man missat en viktig grundtanke. Här är en effektiv verksamhetsmodell för småföretag.

Vad är en verksamhetsmodell?

En första fråga är givetvis vad en verksamhetsmodell är för något. Det är ett övergripande ord för arbetssätt och strukturer inom företag. Ett givet exempel är hur man på ett sjukhus arbetar med patientflöden för att minska köerna.

Sjukhusmodellen

Den vanliga modellen för patientflöden bygger på att du som besöker sjukhuset först får träffa en sjuksköterska. Hon gör en enkel bedömning kring om du ska få träffa en allmänläkare eller inte. I nästa steg får du sen träffa en läkare som bedömer om du ska få träffa en specialist eller om det räcker med allmänvård.

Problem med sjukhusmodellen

Ett problem med sjukhusmodellen är att vårdköerna växer när beläggningen på sjukhuset ökar. Anledningen är att du får träffa fler instanser än vad som är optimalt. Om du träffar en sjuksköterska och sen en allmänläkare kan det hända att du sen får träffa en sjuksköterska igen, sen en allmänläkare och slutligen en specialist. Det blir många kontaktytor för att behandla en patient.

Omvänd sjukhusmodell

En annan modell som är diskuterad och omdebatterad bygger på logistiska principer för att optimera flödet. Här får man träffa den med mest kunskap som kan göra de bästa bedömningarna först för att minska antalet kontaktytor.

Läkaren först

Om du först träffar en allmänläkare kommer du i vissa fall att få gå hem direkt efteråt, i andra fall träffa en sjuksköterska och slutligen kan du i några fall få remiss till en specialist. Det som händer här är att den som är länken mellan alla instanser på sjukhuset och bäst kan bedöma din situation som patient är den första du träffar.

Kritik mot den optimerade modellen

Vanlig kritik mot den optimerade modellen är att den behandlar patienter som produkter i ett flöde för reparationer och inte som människor. Om man får träffa en sjuksköterska först menar man att det är en mellanmänsklig kontakt som adderar värde till patienten på ett sätt som läkarens bedömning inte ger.

Olika modeller för samma verksamhet

Det vi nämnt ovan är olika verksamhetsmodeller för patientflöden. Beroende på vad som är viktigt, mellanmänskliga kontakter och upplevelsen av sjukhuset eller den korrekta bedömning och snabb hantering av patienterna. Så bedriver man verksamheten efter olika arbetssätt och strukturer.

Verksamhetsmodell för små företag

En utmaning man kan möta som småföretagare är att man ofta blir en generalist. Större företag har råd att belägga specialister på heltid och kan därmed erbjuda en bredare kompetensbas och en djupare kunskap inom varje område än det lilla företaget kan.

Nischad aktör som modell

Ett sätt att möta den här utmaningen är att som småföretagare välja att bli ordentligt specialiserad inom ett visst område. På det sättet får man välja sina kunder med omsorg och vara tydlig med vad man kan och när man inte ska bli anlitad. 

Nätverksmodellen

Ett annat sätt att möta konkurrensen från de stora företagen är genom att erbjuda en nätverksmodell. Det är vanligt framför allt för reklambyråer där den lilla företagaren vill konkurrera med den stora byrån. I den här modellen behöver man inte belägga en stab av människor på heltid utan bygger team för varje kunds önskemål.

Nätverkets bredd och djup

Nätverksbyrån är alltså en verksamhetsmodell för små företag där man väljer att mer agera projektledare än specialist. För varje kunds behov handplockar man en grupp andra specialister, som själva valt den andra verksamhetsmodellen i sitt lilla företag. På det sättet kan man erbjuda det stora företagets djupa kunskap och samtidigt en bredd av affärsområden.

Specialister på företagsrekonstruktion
19 Jan 2022