Blir företaget av med skulder i en företagsrekonstruktion?

Vad händer med företagets skulder vid en företagsrekonstruktion?

Vad händer med de skulder som företaget har gentemot skuldenärerna (gäldenärerna)? När ett företag blir beviljat en företagsrekonstruktion ska de som vill ha betalt av företaget i fråga, inte kräva betalning så länge som företagsrekonstruktionen pågår, utan får vänta tills företagsrekonstruktionen är över.

"Företaget som blir beviljat rekonstruktion skjuter bara fram betalningen av sina skulder. Så snart företagsrekonstruktionen är över, förutsatt att det inte begärs i konkurs, ska skulderna betalas av företaget."

En av tankarna med att leverantörer eller skuldenärer (alltså de som har skulder som ska betalas av företaget) inte ska kräva betalt för skulderna under en företagsrekonstruktion är att företaget ska få en paus – en time-out – så att företaget helt och hållet får chansen att se över sin organisation och frigöra resurser för att komma på fötter igen.

Så kan företagsrekonstruktionen bli till hjälp

En rekonstruktör – den advokat som leder företagsrekonstruktionen ska hjälpa företaget att antingen

a) hitta finansiärer som kan tillföra nya pengar till företaget eller

b) organisera om i företaget så att kostnader reduceras och vinsten på bättre sätt tas till vara eller

c) om det är ett börsnoterat aktiebolag kan man göra en nyemission. Vid en sådan erbjuder företaget marknaden att teckna nya aktier i företaget. Aktierna faller i pris, eftersom man gör "nya aktier" som man säljer i företaget. Med hjälp av det lägre priset vill man attrahera nya köpare av aktier i företaget.

En företagsrekonstruktör agerar inte ensam

På dessa olika sätt hoppas man få företaget på fötter. Det finns ett visst (begränsat) antal finansiella instrument som man kan använda om det skulle visa sig att ett företag behöver få in mer pengar. Ett annat sätt är att höja priset på sina produkter. Dock är det osäkert att göra så, då det tar lång tid innan man får in de höjda inkomsterna till företaget och sedan är det inte säkert att kunderna godkänner prishöjningen. Kanske de avstår från att köpa produkterna eller så köper de av konkurrenterna. Det är alltså inte helt lätt att agera som företagskonstruktör då man inte är ensam på marknaden utan hela tiden är beroende av vad andra aktörer gör.

Om det finns obetalda skulder företaget kan driva in

Ibland kan det finnas obetalda skulder som företaget kan passa på att driva in under en företagsrekonstruktion. Ett annat sätt att få in mer pengar kan vara att om man har ett stort lager, försöka sälja varorna i lagret för att få in mer resurser till företaget. Ett annat sätt att komma till rätta med pengaproblem för ett företag är om det kan attrahera någon ny finansiär som ser sin chans att gå in i ett företag och tillföra nya och fräscha pengar. Detta är dock inte helt och hållet riskfritt då det finns viss risk att den som går in med investering i företaget också vill ha något för pengarna – oftast stort inflytande. 

Bra att ta banklån under företagsrekonstruktion?

Om en bank beviljar lån till ett företag som befinner sig mitt i en företagsrekonstruktion är det bland den bästa tänkbara lösningen som kan rädda företaget. Det att en bank är villig att låna pengar visar på att i alla fall banken ser en potential i företaget. Tyvärr brukar det vara mycket svårt att övertyga en bank om att ge krediter mitt i en kris, men ibland kan banker se möjligheter där andra går bet. Läs mer här.

Specialister på företagsrekonstruktion
11 May 2021