Vad kostar en företagsrekonstruktion?

Kostnaderna som ett företag får betala som genomgår en företagsrekonstruktion varierar en hel del. Priset är ju beroende av hur komplicerad situationen är för företaget i fråga och hur lång tid det tar för företagsrekonstruktören att komma fram till ett beslut.

Förutom kostnaderna under själva företagsrekonstruktionen ska ju även företagsrekonstruktören få betalt. Många av dem ger ett första samtal kostnadsfritt, då de då går igenom vad en företagsrekonstruktion skulle kunna innebära. Först efter det vet båda parter på ett ungefär vad kostnaden kan komma att bli.

Ersättningen ska godkännas av rätten

Enligt lagen om företagsrekonstruktioner ska givetvis den jurist som arbetar med rekonstruktionerna få betalt och har rätt till ersättning för sitt arbete. Men ersättningen ska prövas av rätten och ska sedan ersättas av gäldenären. Gäldenären är den som är skyldig pengar och som i detta fall inte kan betala sina skulder, alltså företaget självt. De allra flesta jurister tar en timpenning på cirka 2.000 kronor, men ett företag kan få ett fast pris för en genomgången företagsrekonstruktion. Fast pris eller inte, en företagsrekonstruktion är ingen billig historia.

Företaget skyddas från konkurs

Samtidigt som företaget som undergår en företagsrekonstruktion har företaget ett skydd från att försättas i konkurs av en borgenär (den som vill få betalt), men detta skydd är endast tillfälligt och upphävs i samma stund som företagsrekonstruktionen är över. Det är den om företaget begärs i konkurs för att företagsrekonstruktionen inte lyckas med sitt ändamål, eller om företaget har blivit så pass lönsamt att det kan fortsätta sin verksamhet som förut. Efter det är företaget, precis som alla andra skyldigt att betala sina fakturor och skulder.

Fler kostnader vid företagsrekonstruktion

Dessutom kostar en ansökan om företagsrekonstruktion 2.800 kronor hos Kronofogden, som ansvarar för själva handläggning av ärendet. Skulle sedan en ackordsförhandling ske, kostar det företaget som genomgår företagsrekonstruktion att betala 3.000 kronor varje gång detta sker. Summan tar myndigheten för de beslut som görs offentliga och publiceras, enligt Sveriges domstolar. I en statlig utredning slår regeringen fast 2016 att det knappast finns något arvode i en företagsrekonstruktion som understiger i genomsnitt 400.000 kronor. Denna summa avser en rekonstruktion av ett medelstort företag. Vidare slås det fast att en rekonstruktion som pågår i cirka tre månader kostar cirka 285.000 kronor. I princip brukar det ta mellan 3-12 månader för ett företag att genomgå en företagsrekonstruktion. Det är upp till tingsrätten att besluta om en eventuell förlängning och sker i så fall var tredje månad.

Komplex situation ger dyrare process

Med andra ord kan de totala kostnaderna för en företagsrekonstruktion påverkas av hur mycket tid som företagsrekonstruktören väljer att lägga på arbetet. Ju fler leverantörer det är som bör få betalt, men som vid en ackordsförhandling ska komma fram till ett ackord; det vill säga efterskänka skulden, desto mer komplicerat är det. För juristen som är den som förhandlar om skulderna, innebär det ett stort arbete. Företagsrekonstruktören måste ju kunna motivera borgenärerna att gå med på ett ackord, då de efterskänker skulderna som de ställer på företaget. 

Specialister på företagsrekonstruktion
5 Feb 2020