Hur vanligt är det med företagsrekonstruktioner?

Lagen om företagsrekonstruktioner infördes den 1 september 1996, och har alltså tillämpats sedan dess. Antalet företagsrekonstruktioner som sker varje år, brukar variera mellan allt från 177 (2008) till 194 (2014) och har legat som högst på 250 stycken per år. Ser man till antalet konkurser sker det mellan 5.500 (2008) till 7.158 (2014). Av dem utgör företagsrekonstruktionerna mellan 3,2 procent av konkurserna (2008) till 2,7 procent (2014).

Antalet har ökat sedan 1996

"Generellt sett har antalet företagsrekonstruktioner ökat sedan man införde lagen 1996."

En anledning till det ökade antalet antar forskarna beror på att lönegarantisystemet kopplades till företagsrekonstruktioner 2005, och inte bara till konkurser. Ett lönegarantisystem innebär att personalen får en statlig lön vid uteblivna löner. Det gäller alltså alla företagets anställda under den tid som man genomgår en företagsrekonstruktion och vid eventuella konkurser, när företaget inte har pengar att betala ut löner till anställda.

Även antalet så kallade lyckade företagsrekonstruktioner har ökat något under den tid som lagen har funnits. Mellan åren 1996-2000 lyckades så många som 23 procent av alla inledda företagsrekonstruktioner undvika konkurs. Mellan 2008-2010 var andelen 26 procent och mellan 2011-2015 var det nästan hälften av alla företagsrekonstruktioner som lyckades – det vill säga företagen gick inte i konkurs och man kunde komma till rätta med de betalningssvårigheter som man hade.

Lagstiftarna borde vara nöjda

Av den anledningen borde lagstiftarna vara nöjda med den lag som de stiftade 1996. Det som var avsikten med lagen, har infriats och det med råge, även om man inte presenterade någon avsedd statistik i samband med lagstiftningen. Så varför är det inte fler företag som begär om företagsrekonstruktion?

"Om det är så många som hälften av alla konkurser som kunde ha undgåtts om de i stället hade genomfört en företagsrekonstruktion, borde ju många fler ansöka om det. En orsak till det, tror forskarna beror på att så många företagare inte ens känner till möjligheten till företagsrekonstruktion."

Man tror att detta gäller särskilt mindre och medelstora företag. Här finns det ett uttalat behov av mer information om denna möjlighet för företagare. Att informationen är påtagligt sparsam, är några av de slutsatser som forskarna drar angående företagsrekonstruktioner.

Man efterfrågar mer konsultation till företagare

Samtidigt konstaterar man att ännu mer borde göras för att färre företagare går i konkurs. Om företagarna istället fick finansiella tips och råd i ett tidigt skede av sitt företagande skulle många konkurser kunna undvikas, konstaterar man. Här efterlyser man en större kunskap för företagen om vilka jurister som är skickliga rekonstruktörer och till vilka advokatbyråer som företagen borde vända sig till. Varför inte detta har spridits, tror man beror på att det fortfarande anses vara skamligt att misslyckas med sitt företagande. Företagarna drar sig in i det sista med att tala om att ekonomin inte går som man önskar och man drar sig för att söka hjälp.

Tidigare företagsrekonstruktion är önskvärt

I USA, har man en helt annan inställning, vilket hjälper företagare att söka hjälp i rätt tid. Där ser även lagen om förhållandet till borgenärer annorlunda ut, vilket inte är tillämpbart i Sverige. Däremot konstaterar man att om man hade en annan inställning till företagande i Sverige, skulle det innebära att fler företagare sannolikt skulle kunna ansöka om företagsrekonstruktion i rätt tid.

Specialister på företagsrekonstruktion
30 Jun 2019