Vad händer med aktiekapitalet vid en likvidation?

Om du ska lägga ner ditt företag är likvidation en möjlig väg. Det som många då frågar sig är, vad händer med aktiekapitalet vid en likvidation?

Likvidation är inte konkurs

Något som många blandar samman är likvidation och konkurs. En konkurs innebär att bolagets skulder är större än tillgångarna i bolaget och att man därmed inte har kunnat betala alla utställda fordringar. När det sker kan någon, ägare eller borgenär, begära företaget i konkurs.

Vad är en likvidation

En likvidation är ett sätt att aktivt lägga ner sitt företag. Om ni driver ett företag men vill lägga ner verksamheten och stänga ner företaget är det möjligt att göra genom likvidation. Rent praktiskt tillsätter man en likvidator, en utomstående person vars uppdrag är att lägga ner företaget på ett strukturerat sätt.

Hur går likvidationen till

Det första man gör är att man säger man upp alla pågående uppdrag och förhandlar med eventuella anställda om uppsägning. Sen betalar man av alla skulder från bolaget, säger upp alla avtal och gör vad man kan för att avveckla all verksamhet i rörelsen.

Målsättningen

Målet med själva likvidationsprocessen är att på ett tydligt och smidigt sätt lägga ned verksamheten. Man ser till så att alla kostnader och skulder betalas och går från en aktiv verksamhet till att slutligen bara ha ett konto, ett organisationsnummer och en bokföring som inte längre kommer behöva uppdateras.

Aktiekapitalet

När du bara har ett konto och ett organisationsnummer kvar är det dags att likvidera bolaget. Ni som ägare har stoppat in aktiekapitalet i bolaget genom skattade privata pengar, eller skattade vinster ur ett moderbolag. Därmed får ni också ta ut aktiekapitalet skattefritt till ert konto igen.

Aktiebolaget ägs av moderbolag

Om aktiebolaget ägs av ert moderbolag är det skattade vinster ur det bolaget som lagts in som aktiekapital i dotterbolaget. När nu bolaget är likviderat för ni över kapitalet tillbaka till moderbolagets bankkonto. Pengarna är skattat vinst som kan tas ut som aktieutdelning, investeras i verksamheten eller tas ut som lön. De kan givetvis också sparas i bolaget.

Aktiebolaget ägs privat

Om du som privatperson ägde aktierna i bolaget får du ta ut pengarna till ditt privata konto. Aktiekapital är skattade privata pengar som legat i bolaget som en säkerhet för verksamheten. När nu verksamheten inte finns kvar och bolaget har likviderats får du ta ut pengarna igen till ditt privata konto.

Flera delägare i bolaget

Om ni är flera delägare i bolaget måste ni hålla tungan rätt i mun. Även om du själv från början var ensam ägare och betalade in exempelvis 100.000 kr i aktiekapital är det inte längre du som har rätt till hela aktiekapitalet. Alla ägare får ta ut den del av kapitalet som motsvarar deras ägarandel i bolaget. Har du exempelvis kvar 40% av aktierna i bolaget är det 40.000 kr du får ta ut i aktiekapital.

Om aktiekapitalet inte räcker till

Givetvis kan det vara så att skulderna är större än bolagets fria egna kapital. Det som händer då är att man behöver använda delar av aktiekapitalet för att betala av skulderna till alla borgenärer. Skulle aktiekapitalet ta slut finns risk att en borgenär vill försätta bolaget i konkurs.

När aktiekapitalet har minskat

Om ni exempelvis hade 100.000 kr i aktiekapital från första början och efter att ha betalat alla kostnader och skulder har 60.000 kr kvar är det den summan som ska betalas ut till ägarna. Då fördelar man aktiekapitalet proportionellt mot ägarnas andelar i bolaget. Den som äger 40% av aktierna får 24.000 kr, den som äger 10% får 6.000 kr och så vidare.

Specialister på företagsrekonstruktion
14 Apr 2020