Så lyder lagen om företagsrekonstruktion

Det här med företagsrekonstruktioner kan lätt bli luddigt. Det är en stor process att gå in i en sådan. Mycket står på spel. Som företag, är det ofta en sista utväg innan den stora konkursen hägrar, och för de flesta som en gång har startat företaget, innebär det att se sitt livs projekt gå i graven, vilket man sällan vill. Att i stället vilja rädda det som räddas kan av företaget, är en bra utväg, men vad säger egentligen lagen om vad man kan göra under en företagsrekonstruktion? Och framför allt, vad händer med alla skulder som företaget har? Här klargör vi för vad lagen egentligen säger – och inte säger något om företagsrekonstruktioner.

Det händer med företagets skulder

Det som är avsikten med en företagsrekonstruktion är att den av tingsrätten utsedda rekonstruktören – en erfaren jurist – ska ta reda på vilka möjligheter som finns för företaget att överleva de ekonomiska svårigheter som det har hamnat i.

"En företagsrekonstruktion är som att trycka på paus-knappen. Hela verksamheten upphör. Personalen upphör med sitt arbete. Antingen sägs den upp, eller blir varslad under tiden som företagsrekonstruktionen pågår. Under tiden utreds möjligheterna att få ekonomin på fötter."

Hela företagets organisation kan ersättas med en ny sådan. Styrelsen kan komma av avsättas, om rekonstruktören anser att det är nödvändigt. Även företagets styrelse kan komma att ersättas. En rekonstruktion innebär att företaget kan behöva lägga ner en avdelning, eller någon del av företaget, det kan innebära att hela företagets konstruktion kan förändras. Kanske ersätts hela styrelsen och att VD blir någon annan. Allt som kan göras för att rädda företaget ska genomföras, helt enkelt. Av den anledningen är det viktigt att en utomstående jurist genomför företagsrekonstruktionen, alltså av någon som inte har några band till de anställda, till styrelsen, eller till VD.

Det är frivilligt ackord

Under det att en företagsrekonstruktion pågår ska rekonstruktören underska om det är möjligt att komma till rätta med de betalningssvårighter som företaget har. Därför inleder rekontruktören förhandlingar med alla dem som har skulder att driva in hos företaget, samtidigt som rekonstruktören måste ta till vara deras intressen, som företaget har skulder till. Dock finns det undantag från denna möjlighet att få ner skulderna till företaget.

"Möjligheten att avskriva skulder gäller inte bankaktielagen, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag, försäkrigsbolag, värdepappersbolag, cleraingsorganisationer och värdepapperscentraler. Det samma gäller statliga, kommunala, kyrkliga och religiösa verksamheter."

De som har skulder som de kan driva in av företaget, kan, om de så vill, ingå en frivillig uppgörelse med företaget. Då skriver man avtal om man kan komma överens, till exempel om en betalningsplan. Antingen kan man komma överens om att avskriva skulderna, vilket sker endast med undantag, eller så kan man komma överens om någon annan betalningsform eller enligt en betalningsplan som båda kan förlika sig med.

Det är offentligt ackord

Ett offenligt ackord innebär att om de flesta borgenärerna, alltså de som har skulder som de kan driva in av företaget i fråga, komma tillsammans överens om vad som ska gälla för alla inblandade om skulden som företaget har att betala dem. De kan i så fall komma överens om en avbetalningsplan, så att de till sist blir ersatta, i enlighet med konkurslagen, och lagen om företagsrekonstruktion. En rekonstruktör har alltså till uppgift att förhandla med alla dem som kan driva in sina skulder till företaget, men ska samtidigt ta till vara borgenärernas intressen. Det är en grannlaga uppgift och inte någon särskilt enkel uppgift. Av den anledningen är det mycket viktigt vilken jurist som utses av tingsrätten för uppgiften.

Specialister på företagsrekonstruktion
30 Apr 2019