Företagsrekonstruktion

Specialister på affärsjuridik | +46 8 796 77 00

Vad händer med skatten under en företagsrekonstruktion?

Under den tid som ett företag genomgår en företagsrekonstruktion kan det mycket väl hända att företaget även har svårt att betala de skatter som man är skyldig Skatteverket. Är man på väg i konkurs, kan det hända att man för tillfället saknar ekonomiska resurser att alls betala något alls – till och med ens skatter, om man har ett stopp i kassaflödet. Vad händer då med de skatter som företaget ska betala? Även om borgenärerna kan ingå ackord med företaget lär väl inte Skatteverket göra det? Vad skulle hända med andra företags skatter som de inte har betalat, om Skatteverket började avskriva skatter som företag ska betala?

Det är betalningsanstånd av skatterna

"Skatteverket skriver aldrig av skatter som ett företag är skydligt. Däremot kan Skatteverket ge uppskov under en kortare tid."

Detta för att skatteskulderna inte ska hamna hos Kronofogden under tiden som företaget genomgår en företagsrekonstruktion. Dock finns det vissa villkor för att Skatteverket ska bevilja ett anstånd för betalning av skatterna. Innan Skatteverket kan bevilja anstånd av skatteinbetalningarna, måste det finnas ett konkret förslag för hur skulderna ska betalas till andra borgenärerna. Finns det ett konkret ackordsförslag, då kan Skatteverket bevilja ett betalningsanstånd, eller ett så kallat handläggningsanstånd. För att Skatteverket ska bevilja ett handläggningsanstånd gäller det att de anser att det är en fördel för det "allmänna" att företaget får skjuta upp betalningen av skatterna, avgifterna och räntan, det vill säga, om anståndet kan hjälpa till att företaget inte går i konkurs.

Det innebär anståndet för företaget

För företaget är det viktigt att få betalningsanstånd av Skatteverket därför att om Skatteverket istället skulle driva in de obetalda skatterna, skulle skulden lämnas in till Kronofogden, vilket innebär att företagets skuld ökar.

"Om Kronofogden tar över skulden från Skatteverket innebär det för företaget att de blir skyldiga att betala skatteskulden plus avgiften till Kronofogden plus ränta. Det skulle innebära att just det motsatta skulle hända, jsut det som är själva intentionen med en företagsrekonstruktion; nämligen att hitta en lösning på betalningssvårigheterna som företaget har."

Av den anledningen är det viktigt för företaget att få betalningsanstånd av Skatteverket. Detta kan dock endast ske under en kort period, några månader som högst och endast så länge som det pågår en företagsrekonstruktion. 

Det händer med skatterna hos Kronofogden

Om skatterna hamnar hos Kronofogden kan myndigheten utverka en utmätning av företagets tillgångar för att få skatterna betalda. Om en sådan sak skulle hända under en företagsrekonstruktion skulle det kunna innebära en stor skada för företaget. Därför bör en rekonstruktör se till så att företaget får betalningsanstånd av Skatteverket innan något sådant händer. Målet är dock alltid, att alla skatteskulder ska betalas. Dem kommer inget företag undan.

 
Specialister på företagsrekonstruktion
30 maj 2019